Datenschutz-Bestimmungen

Klauzula informacyjna dla Odbiorców i Dostawców Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ORZECH Sp. z.o.o z siedzibą w Kolbuszowej prowadzących jednoosobowa działalność gospodarcza lub działalność gospodarcza w formie spółek cywilnych 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem przez Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ORZECH Sp. z.o.o z siedzibą w Kolbuszowej danych osobowych w monitoringu wizyjnym 

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ORZECH Sp. z.o.o z siedzibą w Kolbuszowej

Scroll to Top