Informacja dotycząca Projektu nr POIR.03.03.03-18-0018/17-00 Ekspansja eksportowa gamy produktowej firmy „ORZECH” szansą szerszej promocji własnej marki:

Informujemy, że w związku z zakończeniem postępowania ofertowego Bilety lotnicze dla 2 osób na trasie Warszawa – Montreal – Warszawa opublikowanym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1093092 pod numerem ogłoszenia 1093092 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO „ORZECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie otrzymała żadnej oferty, w związku z czym na podstawie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamierza przystąpić do realizacji Zamówienia z „wolnej ręki”.

Przewiń do góry