Informacja dotycząca Projektu nr POIR.03.03.03-18-0018/17-00 Ekspansja eksportowa gamy produktowej firmy „ORZECH” szansą szerszej promocji własnej marki:

Informujemy, że w związku z zakończeniem postępowania ofertowego Organizacja wyjazdu na Targi AFRICA’S BIG 7 w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki w terminie od 22 do 27 czerwca 2018 roku, opublikowanym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1093155#infowyk pod numerem ogłoszenia 1093155 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO „ORZECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie otrzymała żadnej oferty jednocześnie spełniającej kryteria i mieszczącej się w budżecie realizowanego Projektu, w związku z czym na podstawie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zamierza przystąpić do realizacji Zamówienia z „wolnej ręki”. Zainteresowanych wykonawców/dostawców zapraszamy do składania ofert na wzorze formularza, udostępnionym w załączonych poniżej dokumentach.

Przewiń do góry