Informacja dotycząca Projektu nr POIR.03.03.03-18-0018/17-00 Ekspansja eksportowa gamy produktowej firmy „ORZECH” szansą szerszej promocji własnej marki:

Informujemy, że w związku z zakończeniem postępowania ofertowego Organizacja wyjazdu na Targi SIAL PARIS w Paryżu we Francji w terminie od 20 do 26 października 2018 roku., opublikowanym na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096084# pod numerem ogłoszenia 1096084 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO „ORZECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie otrzymał żadnej oferty jednocześnie spełniającej kryteria i mieszczącej się w budżecie realizowanego Projektu. W związku z czym, na podstawie obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ZPOW “Orzech” zamierza przystąpić do realizacji Zamówienia z „wolnej ręki”. Zainteresowanych wykonawców/dostawców zapraszamy do składania ofert na wzorze formularza, udostępnionym w załączonych poniżej dokumentach. 

Przewiń do góry