Pабота

>>> S E Z O N <<<

Zapraszamy osoby chętne do zatrudnienia w sezonie 2016 o pobranie,

wypelnienie oraz odesłanie kwestionariusza osobowego

na adres kadry@orzech.com.pl .

Z wypełnionym oryginalnym kwestionariuszem

zapraszamy do siedziby firmy,

celem poinformowania o warunkach pracy oraz przeprowadzeniem przeszkolenia.

Пролистать наверх